Træ gulve, nedbrydning af vægge, opmuring af dørhuller

Træ gulve, nedbrydning af vægge, opmuring af dørhuller

Felt